Πνευματική διαχείριση των αγώνων
(συνεργασία του ειδικού επιστήμονα με τον head coach,
τον αθλητή και τους γονείς του)