Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα παιδιά συνδυάζουν το παιχνίδι με την άθληση και μαθαίνουν τη βασική τεχνική όλων των χτυπημάτων βελτιώνοντας βασικές παραμέτρους της φυσικής  κατάστασης.
Συμμετέχουν σε φιλικούς αγώνες για να αναπτύξουν τον υγιή ανταγωνισμό και την ευγενή άμιλλα.