Σημαντικές εκπτώσεις – υποτροφίες στους αθλητές μας για τη φοίτηση τους στα εκπαιδευτήρια Γείτονα.