ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

Δυνατότητα μεταφοράς με mini bus από κεντρικό σημείο κοντά στη διεύθυνση κατοικίαςτου κάθε αθλητή προς τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα και αντίθετα.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *