Η ΜΤΑ θεωρεί οτι η εξατομικευμένη προπόνηση αποτελεί βασική παράμετρο της εξέλιξης τών αθλητών κάθε ηλικίας και επιπέδου.
Γι’ αυτό το λόγο  εντάσσει τα ατομικά μαθήματα στον προγραμματισμό της και τα επιχορηγεί κάνοντας ειδικές τιμές στα μέλη της.