Τα παιδιά ασφαλίζονται για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό συμβεί κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.